Wij zorgen altijd voor maatwerk. Dat begint met het bepalen welke monitor bij uw praktijk past.

Praktijk

Een passende aanpak helpt om De Verandermonitor succesvol in te zetten. Zo sluiten we aan bij uw praktijk. U kiest welke focus u wilt maken, bv. met de Innovatiemonitor of de Cultuurmonitor. Of we maken de <Naam van uw organisatie> Monitor. Hierdoor krijgen mensen de gelegenheid om een aansprekende vragenlijst in te vullen. Iedereen geeft aan wat hij of zij van de organisatie en de verandering vindt.

Teams of afdelingen bespreken daarna de eigen uitkomsten. Zij bepalen wat de belangrijkste punten zijn om wat aan te doen én welke oplossingen wenselijk zijn. Natuurlijk bespreken zij ook wat er goed gaat en wat er moet blijven. Meestal begeleidt een gecertificeerde senior adviseur of de eigen leidinggevende de bespreking. Daarnaast identificeert De Verandermonitor gemeenschappelijke thema’s die aandacht nodig hebben van het management.

Aanpak

Werken met De Verandermonitor verloopt volgens een stapsgewijze aanpak:

Condities creëren: voorbereiden effectieve inzet van De Verandermonitor
Kunst: waardevolle gesprekken voeren over wat echt belangrijk is voor de verandering
Wetenschap: invullen van de vragenlijst die bruikbare informatie oplevert
Integratie: actieplannen verbinden met bestaande processen zodat borging plaatsvindt.

Het bepalen van de aanpak gebeurt in nauw overleg met de opdrachtgever. U kiest dan ook of u met De Verandermonitor wilt werken of dat een variant als de Innovatie Monitor of de Cultuur Monitor passender is. Tevens bespreken we hoe u stap 3 wilt invullen. Dat kan bv. met een werkconferentie. Iedereen komt dan bij elkaar om conclusies te formuleren en verbeteracties te ontwikkelen. Zo’n werkvorm genereert veel enthousiasme en betrokkenheid. Bovendien is communicatie geen vraagstuk, omdat iedereen aanwezig is.

Kennismaking met de interventie kan middels een korte workshop over monitoren van veranderprocessen. Zo versterkt u de aansluiting op uw praktijk. Tijdens de workshop is er gelegenheid om de Preview versie van De Verandermonitor in te vullen en direct de uitkomsten te bespreken. Neemt u contact op als u hiervoor een afspraak wilt maken.

Uitkomsten

Een vragenlijst brengt in kaart wat er goed en minder goed gaat. In de vragenlijst oordelen mensen over de organisatie, de aanpak van het veranderingsproces en de veranderstrategie. De belangrijkste uitkomsten staan in twee overzichtelijke plaatjes. De Temperatuurmeting laat zien hoe mensen denken over de organisatie en de verandering. Het Strategieweb laat zien hoe mensen de sturing van de verandering ervaren.

Bespreking van de uitkomsten leert hoe de knelpunten zijn gerelateerd, wat oorzaken zijn, wat eraan te doen is en wie dat gaat doen. Aandacht voor het behouden en versterken van de positieve aspecten komt eveneens aan de orde. De bespreking van de uitkomsten levert nauwkeurige input voor het actieplan om de verandering tot een succes te maken.

Begeleiding

Een gecertificeerde senior adviseur begeleidt het werken met De Verandermonitor in uw organisatie. De begeleiding richt zich op het bepalen van een geschikte aanpak, het aanpassen van de vragenlijst aan de situatie in de organisatie, de bespreking van de uitkomsten en de borging van het vervolg.

De adviseur werkt nauw samen met mensen uit de organisatie. Dat zorgt voor een effectieve inzet van De Verandermonitor. De precieze wijze van begeleiding is afhankelijk van uw wensen. In grote organisaties en complexe veranderprocessen kan het krachtig zijn om meer adviseurs in te zetten. Dat versterkt het resultaat.

In netwerkbijeenkomsten delen de adviseurs hun (internationale) ervaringen in het werken met De Verandermonitor. Zo blijven zij op de hoogte van de meest recente inzichten en werken zij aan de verdere ontwikkeling van deze interventie. Bruikbaarheid in de praktijk staat daarbij voorop. De adviseurs hebben een veranderkundige opleiding bij Sioo afgerond of een vergelijkbaar profiel. Hun certificering hebben zij behaald in een specifiek programma over De Verandermonitor. Zij houden dit actueel via deelname aan het Verandermonitor netwerk.

De adviseurs hebben ervaring met De Verandermonitor en met vrijwel alle typen veranderingen bij de overheid en in het bedrijfsleven. In overleg selecteren we de geschikte adviseur(s) voor uw organisatie.

Deze senior professionals hebben ervaring met De Verandermonitor en met vrijwel alle soorten veranderingen bij de overheid en in het bedrijfsleven. In overleg selecteren we de geschikte adviseur(s) voor uw organisatie. Adviseurs uit het internationale netwerk vindt u hier. Heeft u zelf interesse in certificering voor De Verandermonitor, neemt u dan contact op.

Kilian Bennebroek Gravenhorst
Organisatieadviseur
PlusPulse
Sioo
marien Marien Colijn
Veranderkundige
THP partners in organisatievraagstukken
sophie Sophie De Boisserie
Directeur
B&M Consulting
josien Josien de Graaf
Veranderadviseur, coach, trainer
De Coachlijn
joycehagenaars Joyce Hagenaars
Organisatieadviseur
K2 Next Generation
Bernard Jacobs
Conrector
Organisatieadviseur
Montessorischool Watergraafsmeer
SynTrans
Wolter van der Knaap
Organisatieadviseur
Feidon
Marie-Louise van der Kruis
Directeur
Reinier van Arkel groep
Bart Lensink
Organisatieadviseur
Bart Lensink Organisatieadvies
Marion van Limpt
Directeur
Baanbrekers
Bram Lodder
Organisatieadviseur
Lybra Organisatieadvies
Nicole Loeffen
Adviseur en facilitator
Mind-Act
Nicolet Faber
Organisatieadviseur
Nicolet Faber Advies en Begeleiding
Jos van Ruyven
Adjunct-directeur
De Lindenberg | Centrum voor de Kunsten
jeroenschijns Jeroen Schijns
Senior Lean Consultant
Rabobank
Joop Teunissen van Manen
Organisatieadviseur
Duurzaam Perspectief
Renate Werkman
Organisatieadviseur
OnderzoekenAdvies.org

Vraag de gratis brochure aan

en lees meer over o.a. Een mogelijke invulling van de aanpak, De temperatuurmeting, Het strategieweb, Open dialoog of juist een gericht gesprek over de uitkomsten en Een indicatie van de begeleidingskosten.