Zestien publicaties over De Verandermonitor® Van proefschriften tot artikelen. Van korte praktijkverhalen tot handboek bijdragen over de werking van de interventie.

Publicaties

Een toegankelijke en algemene inleiding over De Verandermonitor is te vinden in onderstaande publicatie. Die is goed als introductie te lezen. De vijftien andere publicaties over De Verandermonitor vindt u in het Nederlandse en Engelse overzicht. De meeste publicaties kunt u gratis downloaden.

Toegankelijke en algemene inleiding:
Bennebroek Gravenhorst, K.M. (2002). Beweging in veranderende organisaties. Werken met vragenlijsten voor het versterken van veranderingsprocessen. Deventer: Kluwer.

Een handzaam boekje dat de achtergronden van De Verandermonitor beschrijft en talrijke voorbeelden bevat van het werken met deze methodiek in de praktijk. Het boekje is een aanrader voor organisaties die met de Verandermonitor werken, bijvoorbeeld voor de leidinggevenden of voor een monitorgroep. Ook is het interessant voor adviseurs en leidinggevenden die op een andere manier met vragenlijsten willen werken dan bijvoorbeeld in veel onderzoek naar medewerkerstevredenheid gebeurt. Het boekje is verschenen in de serie Professioneel Adviseren. Verderop op deze pagina vindt u een nadere toelichting op de inhoud en bestelinformatie.

Nederlandse publicaties
Engelse publicatiesVraag de gratis brochure aan

en lees meer over o.a. Een mogelijke invulling van de aanpak, De temperatuurmeting, Het strategieweb, Open dialoog of juist een gericht gesprek over de uitkomsten en Een indicatie van de begeleidingskosten.