Monitor de verandering in je eigen organisatie. En maak kennis met de kracht van De Verandermonitor®.

Workshop Monitoren als interventie

Tijdens de workshop leer je hoe je een lopende verandering kunt monitoren. Tevens ontwikkel je een interventie die bijdraagt aan die verandering. Ook maak je kennis met De Verandermonitor. Hiermee organiseer je een gesprek in je organisatie of bij je klant over de vraag wat er nodig is om de gewenste verandering te realiseren.

Je kunt deelnemen als je bv. als leidinggevende of adviseur een rol vervult in het realiseren van een verandering bij een team of anderszins overzichtelijk deel van de organisatie. Door te werken met De Verandermonitor help je dit team of organisatieonderdeel verder in de verandering. Je leert de interventie zo op te zetten en uit te voeren dat die een waardevolle bijdrage levert aan de verandering.

Resultaat
Voor de deelnemer:

 • Kennis over wat monitoren als interventie inhoudt;
 • Zicht op een scala aan kwantitatieve en kwalitatieve monitoring technieken;
 • Kennismaking met en toepassing van De Verandermonitor in een kleine setting;
 • Ervaring met het organiseren van een dialoog over succesvol veranderen;
 • Uitbreiding van collegiaal netwerk, zeker ook voor deelnemers die in tweetallen met De Verandermonitor werken.

Voor de organisatie:

 • Verandermonitor uitkomsten van een geselecteerd team of een dwarsdoorsnede van de organisatie;
 • Zicht op zorgpunten en energiebronnen in een lopende verandering;
 • Een krachtige dialoog die mensen mobiliseert en de verandering verder brengt;
 • Kennis van succesfactoren voor die verandering en concrete vervolgacties.

Werkwijze
De startbijeenkomst gaat over monitoring als interventie in veranderingsprocessen. Je maakt kennis met verschillende vormen van kwantitatieve en kwalitatieve monitoring. Tevens komt de voorbereiding van het werken met De Verandermonitor aan de orde en gebruiken we de Preview versie voor de eigen kennismaking. Na de startbijeenkomst is er een periode van 6 weken waarin je De Verandermonitor vragenlijst in laat vullen door maximaal 30 personen en je het vervolg voorbereidt.

Op de verdiepingsbijeenkomst ontvang je de uitkomsten en bereid je de bespreking voor met de mensen de vragenlijst hebben ingevuld. We staan stil bij verschillende varianten om die uitkomsten te bespreken en ieder maakt een draaiboek voor de eigen toepassing. Na de verdiepingsbijeenkomst begeleid je de bespreking in je organisatie of bij je klant.

Desgewenst kunnen deelnemers in duo’s werken. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de bespreking van de uitkomsten en aan de uitbreiding van een collegiaal netwerk. Ook is het een handig ‘vangnet’ om maximaal resultaat uit dit programma te halen, mocht het onverhoopt niet lukken om (binnen de planning) De Verandermonitor zelf toe te passen. Uiteraard stemt zo’n duo af met de invullers van de vragenlijst over een dergelijke samenwerking.

Deze kennismaking met De Verandermonitor is en verschillende redenen klein en laagdrempelig opgezet. Voor deelnemers is het een overzichtelijke en betaalbare optie om te leren werken met een goed uitgewerkte en beproefde methodiek. Voor de organisatie levert deze werkwijze bruikbaar resultaat, kan een bekende collega of adviseur vanuit vertrouwdheid werken met bv. een geselecteerd team of een zorgvuldig samengestelde groep. Dit team of de groep kan zowel op zoek zijn naar meer duidelijkheid over de huidige situatie als behoefte hebben aan een positieve impuls in een lopende verandering. De Verandermonitor zet altijd de focus op wat nodig is om de gewenste verandering te realiseren. Dit gaat in een lerende dialoog met betrokkenen die een betekenisvolle rol spelen in de verandering.

Investering
Naast deelname aan het programma is tijd nodig voor leeswerk en voor het bespreken van de uitkomsten van de Verandermonitor in de organisatie.

De kosten voor deelname bedragen € 950,- Dit bedrag is voor deelname aan het programma, de Verandermonitor rapportage, het boek ‘Beweging in veranderende organisaties’ en enkele artikelen. Locatie en catering zijn inclusief.

Licentie
Desgewenst is als vervolg op het programma een individueel maatwerktraject mogelijk. In zo’n traject werk je opnieuw met de Verandermonitor, maar nu gericht op het vergroten van de toepassingsmogelijkheden en het zelfstandig kunnen inzetten ervan. Dan is ook een reeds gecertificeerde adviseur beschikbaar voor de nodige ondersteuning. Hierna kan je in licentie met de Verandermonitor werken. Het onderhouden van de licentie gebeurt via deelname aan het Verandermonitor netwerk.

Kilian Bennebroek Gravenhorst verzorgt het korte programma. Hij is oprichter van het netwerk en ontwikkelde de Verandermonitor. Vanuit PlusPulse ondersteunt hij organisatie bij het realiseren van strategische en duurzame verandering.

Inschrijving
Vul onderstaand formulier in om je in te schrijven of voor nadere informatie. Data bepalen we in overleg. Locatie: omgeving Utrecht. Kilian neemt snel contact met je op om de voorbereiding toe te lichten of je vragen te bespreken. Graag tot dan!

  Meer informatie?

  Weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?